آرشیو دسته بندی: فرایندها

انواع قالب پلاستیک

قالب ابزار شکل دهنده هر نوع محصول را قالب گویند به صورتی که محصول شکل دل پذیر و قابل قبول و مطلوب را پیدا کند (مصولات مانند: تصویر- صفحه‌ها از انواع مواد و شکل گوناگون – حجم‌های پر – حجم‌های تو خالی – میله‌ها). برای تولید محصولات به تعداد بالا از قالب در انواع گوناگون […]

کاربرد لایه نشانی

مفهوم لایه نشانی لایه نشانی به معنی نشاندن لایه‌ای نازک (Thin film) از ذرات بر روی اجسام مورد نظر در یک محیط دارای خلأ نسبی می‌باشد. این عمل به واسطه‌ی پلاسمای ایجاد شده در این محیط صورت می‌گیرد (پلاسما گازی متشکل از یون‌ها و الکترون‌های آزاد است). عمل لایه نشانی به روش‌های مختلفی قابل انجام […]

پوشش های نانوساختار

نانوپوشش ها اغلب مواد و محصولات مورد استفاده ی ما نیاز به پوشش دارند؛ چون نباید در طی مراحل تولید، بسته بندی، ورود به بازار و مهم‌تر از همه در موقع مصرف، خواص و ویژگی‌های خود را از دست بدهند. پوشش عبارت است از یک “لایه” با ضخامتی کمتر از ماده ی پایه. پوشش ها […]

اکسیداسیون پلاسمایی

گـسترش روز افـزون فيزيـك پلاسـما در چنـد دهـه اخيـر، مخـصـــــوصا در ارتبـاط بـا كـشف و توسـعه روشهـاي تكنيكي مقرون به صرفه و سازگار بـا محـ يط زيـست، لـزوم انجـام پـژوهشهـاي بنيـادي و كـاربردي متعـدد در زمينـه استفاده از اين حالت ماده را در توليـدات صـنعتي گونـاگون، ايجاد ميكند. از طرفي؛ شناخت مواد با ويژگيهاي خـاص […]

سخت کردن سطحی یا سخت کاری

سخت کاری یا سخت کردن سطحی (Surface or Case Hardening) نوعی عملیات حرارتی که در آن با استفاده از شرایط خاص کاری و محیطی سطح قطعه را سخت کرده در حالی که ترکیب شیمیایی داخل قطعه تغییر نمی کند و در نهایت قطعه ای حاصل می شود که سختی سطحی مطلوب در کنار چقرمه بودن دارد. بسیاری از […]

نیتراسیون پلاسما

فرآیند نیتراسیون پلاسما در 1930 توسط آلمان ابداع شد ولی این موضوع در 1970 تجاری شد. پلاسما چیست؟ پلاسما یا گاز یونیزه شده به محیطی گفته می شود که در آن اتم ها یا مولکول های گاز به اجزای باردار تشکیل دهنده اتم الکترون و یون تجزیه شده و این ذرات باردار بر یکدیگر تأثیر […]