دستگاه نیتروژن دهی پلاسمایی (PN)

 

یکی از روش های سخت کاری سطحی است که از محیط پلاسما برای نفوذ اتم های نیتروژن به سطح قطعات فولادی استفاده میشود

که در اثر آن با تشکیل لایه های نیتریدی خواص  سطحی قطعات از قبیل سختی ، مقاومت سایتی ، مقاومت خوردگی و مقاومت خستگی بهبود چشم گیری می یابد.

مزایای نیتروژن دهی پلاسمایی 

کاهش زمان عملیات تا 33% کم تر از سایر روشها

اعوجاج کم قطعات عملیات شده

عملیات یکنواخت قطعات با هندسه و شکل پیچیده

امکان زدودن اکسیدها و آلودگی های سطحی